Logo Bondowoso dan Filosofinya

Logo Bondowoso – Sebagai Warga Bondowoso anda tidak salah jika anda mengetahui apa arti logo atau lambang daerah Bondowoso. Setiap daerah berbeda-beda lambang daerah / logonya begitu pula Bondowoso.

Ada 10 arti yang ada di dalam logo Bondowoso ini.

Logo Bondowoso
Logo Kabupaten Bondowoso

Di balik logo terdapat arti lambang, tidak mudah membuat logo karena harus ada filosofi nya ada maknanya yang tersirat. Logo boleh dalam format pdf, png, jpg, cdr, dan lainnya. Yang terpenting logo sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Logo Bondowoso

Arti Lambang Logo Bondowoso terdiri atas :

 • Perisai, Perisai ini melambangkan kesatuan pertahanan dari rakyat daerah Bondowoso , warna kuning emas melambangkan keluhuran budi Bondowoso.
 • Pohon beringin, Pohon beringin ini melambangkan suatu pemeritahan yang senantiasa berusaha dan ikhlas memberikan pengayoman kepada rakyat Bondowoso.
 • Atas Kepala Kereta Api (lokomotif ) asap mengepul dalam bentuk garis-garis hitam yang berwujudkan dua sapi sedang beradu muka menunjukkan kebudayaan khusus serta kegemaran rakyat Bondowoso akan budidaya sapi.
 • Kepala kerbau putih berbentuk dangkal melambangkan kerbau yang menunjukkan letak kota Bondowoso sewaktu pembabatan kota Bondowoso. Konon katanya kerbau di sukai kyai Ronggo (Ki Ronggo).
 • Kepala Kereta api ( Lokomotif ) ini melambangkan keberanian dan perjuangan rakyat Bondowoso dengan warna hitam yang tak akan pernah luntur melambangkan kekuatan serta ketetapan hati orang Bondowoso.
 • Cemeti, Parang, Tasbih ini merupakan pegangan Kyai Ronggo (Kironggo) yang kewibawaannya dicerdaskan atas ketekunan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 • Jagung, seni karya, padi, daun tembakau, menunjukakan hasil utama para petani Kabupaten Bondowoso.
 • Tulang daun tembakau membagi daun tembakau sebelah luar menjadi lima bagian , melambangkan dasar Negara Pancasila. Tulang daun tembakau membagi daun tembakau sebelah dalam menjadi empat bagian dan sebelah luar menjadi lima bagian melambangkan Undang-undang Dasar 1945.
 • Gunung dan Air ini berarti letak geografis daerah Bondowoso yang dikelilingi oleh gunung-gunung dengan pengairan cukup, warna biru melambangkan harapan atas kesuburan daerah Bondowoso.

Sesanti Daerah Kabupaten Bondowoso berbunyi “SWASTI BHUWANA KRTA”
Swasti artinya :

 • Bahagia lahir batin dan Selamat
 • Kebebasan atau Merdeka
 • Menyatu diri dengan Tuhan untuk mendapatkan kebahagian lahir dan batin/keselamatan dunia akhirat

Bhuwana Krta itu Kemakmuran dunia atau kesempurnaan dunia

Swasti Bhuwana Krta artinya barang siapa di dunia melakukan amal perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa akan mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Terima kasih telah mengunjungi website oreng bendebesah (orang Bondowoso), jangan lupa share agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Leave A Reply
Verification: 072ae90ef479a69a