Kisah Ibnu Al Haitham Semasa Hidupnya

Kisah Lengkap Ibnu Al Haitham – Selamat malam kawan sekalian, saya disini ingin memberikan kisah tentang seorang cendikiawan muslim yang sangat berpengaruh yaitu Ibnu Al Hatiham atau nama sebenarnya Abu Ali Muhammad Al Hassan Ibnu Al Haitham, atau dalam kalangan barat, beliau dikenal dengan nama Al hazen, dilahirkan di Basrah pada tahun 354H, bersamaan dengan 965 Masehi.

Beliau adalah seorang ilmuwan islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan dan filsafat.

Beliau banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya, dan telah memberikan sumbangsih kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop.

Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Islam juga dikatakan tidak menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya.

Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir Haytham melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar.

Haitham telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai cara kerja mata manusia, telah menjadi salah satu Referensi yang penting dalam bidang kajian sains di Barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini diberbagai Universitas di seluruh dunia.

Kisah Ibnu Al Haitham Semasa Hidupnya
Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya.
Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan.

Seperti halnya dengan ibu Haitham, walaupun ibnu Haitham lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, falsafah dan sebagainya.

Karya karya dari Ibnu Al Haitham
Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila dia begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Sehingga kini dia berhasil menulis banyak buku dan makalah. Di antara buku hasil karyanya:
Al’Jami’ fi Usul al’Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya;
Kitab al-Tahlil wa al’Tarkib mengenai ilmu geometri;
Kitab Tahlil ai’masa^il al ‘Adadiyah tentang algebra;
Maqalah fi Istikhraj Simat al’Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau;
M.aqalah fima Tad’u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan
Risalah fi Sina’at al-Syi’r mengenai teknik penulisan puisi.

Kisah Singkat Ibnu Al Haitham – Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon di maafkan, terimakasih kepada website wikipedia yang sudah menambahkan tentang biografi dari Ibnu al Haitham ini. sekian dan terimakasih.
Leave A Reply
Verification: 072ae90ef479a69a